Žiadosť o poskytnutie RD

 

 

Zuzana Fialová, Pri trati 15, 900 42  Dunajská Lužná

 

  Adresa zamestnávateľa

 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa ……………

 

Vec:

Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky

 

Rada by som Vás touto cestou v zmysle ustanovenia § 166 Zákonníka práce chcela požiadať o poskytnutie rodičovskej dovolenky v nadväznosti na moju aktuálnu materskú dovolenku za účelom starostlivosti o môjho syna/moju dcéru …………………….. narodeného/narodenú dňa ………………. .

Materská dovolenka, na ktorú som nastúpila dňa ………………. , mi končí dňa …………………. .

V súčasnosti predpokladám trvanie rodičovskej dovolenky do 3. rokov veku dieťaťa.

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budem vopred informovať, prípadne mi volajte na tel. č. ……………………. .

 

S pozdravom,