Zápisy do MŠ

Prišiel čas, keď už vieme, kedy sa budú podávať prihlášky do škôlok v našom okolí. Škôlka (resp.  predprimárne vzdelávanie) na Slovensku ešte stále nie je zo zákona povinné. Situácia v našich škôlkach čo sa počtu prijatých detí týka, je alarmujúca už niekoľko rokov.

 

Veríme, že čo najviac detičiek vo veku od 3 rokov bude umiestnených v predškolských zariadeniach a budú sa môcť socializovať, pripravovať a stretávať s rovesníkmi v štátnych materských školách v našom okolí.

 

Chceme pomôcť riaditeľom MŠ a aspoň formou zverejnenia dátumov a pokynov k zápisu prispieť k informovanosti v našej komunite.

 

Všetkým rodičom a budúcim škôlkárom želáme, aby si našli to svoje miesto v škôlke, mali trpezlivé a láskavé pani učiteľky a chodili do škôlky s radosťou.

 

Info:

Podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rok veku a má v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku;
  • prednostne dieťa, ktoré dovŕšilo 6. rok veku a bol mu odložený začiatok plnenia školskej dochádzky (tu pozor, do určitého termínu – zväčša 20.apríl musíte informovať riaditeľku MŠ, že žiadate odklad dieťaťa do školy, aby vám miesto v škôlke “podržala”)
  • spravidla dieťa od 3. do 6. rokov jeho veku.

 

Jednotlivé info a žiadosti nájdete aj tu v záložkách pre Dunajskú Lužnú a Rovinku zvlášť, rovnako aj na stránkach materských škôl.