Užitočné kontakty

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Senec

Krátka 1,

903 01  Senec

tel: 02/20453 195

 

Sociálna poisťovňa, pobočka Senec

Brezová 2 (pri Kauflande)

903 01  Senec

mob.: 0906 178 962,

tel.: 02/3247 8962

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, pobočka Senec

Brezová 2 (od 1.3.2019)

903 01  Senec

tel.: 0850 003 003

poštu zasielajte na: VšZP, Ondavská 3, 825 21  Bratislava 25

 

Dôvera, pobočka Senec

Lichnerova 37/A

903 01  Senec

tel.: 0850 850 850

 

Union, pobočka Bratislava

Laurinská 9,

811 01  Bratislava

tel.: 0850 111 211