Slabika – Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina

 

Vek:                pre deti od 5 rokov

Trvanie:        September – Máj – 1x za týždeň, cca 45 minút

Cena:              180,- eur (možnosť dvoch splátok Október 2019, február 2020)

Termín:         23.9.2019 – 25.5.2020 (30 hodín)

(každý pondelok o 17.00 – 17.45 hod) s výnimkou sviatkov a prázdnin;

——————————————————————————

– cena nezahŕňa Šlabikár (7,- eur/ks) (deti ho dostanú na prvej hodine)

– pre členov Rc Daisy 20 % zľava

– rodič nie je prítomný na krúžku

 

Info o kurze:

 • tréning fonematického myslenia podľa Eľkonina

 

 • deti sa učia pomocou šlabikára o jazyku hravou formou nové veci, riešia jazykové úlohy, hrajú jazykové hry a hlavolamy. Postupne v Krajine slov a jej obyvateľmi rozlišujú samohlásky spoluhlásky, krátke a dlhé samohlásky, tvrdé mäkké spoluhlásky. Osvojujú si pritom pojmy ako slabika, spoluhlásky, samohlásky, učia sa chápať, že fonéma ma rozlišovaciu schopnosť

 

 • vytvárame priestor na hru s procesmi, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby sa deti naučili následne čítať, ako je napríklad sluchová analýza a syntéza hlások

 

 • základ čítania súvisí s odhalením vzťahu medzi písmenami a hláskami v slovách. I keď je to na prvý pohľad zraková úloha, v skutočnosti sa jedná o “ozvučenie” čítaných slov. Len slová, ktoré dieťa “ozvučí” majú význam. Napríklad P-E-S ešte nie je prečítané slovo, ktoré niečo znamená

 

 • v tejto metóde, tak ako sme už vyššie uviedli, sa postupuje od hovoreného slova k čítanému. Deti sa najprv naučia chápať hláskovú štruktúru hovorených slov, až potom sa učia, ako sa dajú tieto hlásky označiť písmenami. Napríklad až dieťa pochopí, že slovo pes má tri hlásky p-e-s , sa dieťa môže učiť označeniu daného slova pomocou písmen P-E-S.

 

 • celá metodika je spracovaná príťažlivou formou príbehu, kde deti spoznávajú Krajinu slov a hlások, zoznamujú sa s jej obyvateľmi – napríklad Majster slabika delí slová na slabiky, Hlásulienky pomáhajú chytiť prvé hlásky v slovách atď.

Pre koho je kurz vhodný?

 

 • pre všetky deti predškolského veku pred vstupom do ZŠ ako stimulačný program
 • pre deti s odkladom školskej dochádzky
 • pre deti s ťažkosťami vo vývoji reči
 • pre deti, ktorých rodičia sú dyslektici
 • pre deti z cudzojazyčného prostredia
 • pre školské deti, ktoré sú v čítaní slabé v prvých rokoch školskej dochádzky

 

!!! Počet miest je limitovaný !!! Max. 5 detí v skupinke.

Krúžok vedie certifikovaná lektorka.

 

Prihlasovanie:
e-mail: [email protected]