Rozvrh

 

Rozvrhy sú platné od 23.9. 2019 – 6.12.2019

 

Zvlášť uverejňujeme rozvrh

 

  • pre krúžky  (napr. Tvorivky, Šikovníček, Plastelínkovo, Objavujem svet, English coffee time, Batoláreň, Slabika, Herničkovo, Predpôrodný kurz) – sú to pravidelné aktivity pre deti a rodičov
  • pre podujatia (napr. Na káve so psychologičkou, Prvá pomoc pre deti, Šarkaniáda, Kariérne poradenstvo, Mikuláš, Martinská paráda) – nájdete ho v sekcii “Kalendár akcií – 2019)”

 

Všetky krúžky a podujatia prebiehajú v priestoroch nášho centra, pokiaľ nie je určené inak priamo pri akcii.

Tieto rozvrhy sa aktualizujú podľa potreby.

Počet miest je vždy limitovaný v závislosti od podujatia resp. krúžku.

 

Prihlasovanie prebieha:

e-mail: [email protected]

t.č. 0918 683 600

 

Rozvrh pre krúžky:

Rozvrh – jesenny cyklus 2019