Rozvrh

 

Rozvrhy sú platné od 1. 5. 2019

 

Zvlášť uverejňujeme rozvrh

 

  • pre krúžky  (napr. Tvorivky, Šikovníček, Plastelínkovo, Objavujem svet, English coffee time, Deutch Kafeee zeit, Batoláreň, Poď, budeme si čítať, Herničkovo) – sú to pravidelné aktivity pre deti a rodičov
  • pre podujatia (napr. Bylinkový workshop, Na káve so psychologičkou, Životný koučing, Zúbková víla a pod.) – nájdete ho v sekcii “Kalendár akcií – 2019)”

 

Všetky krúžky a podujatia prebiehajú v priestoroch nášho centra.

Tieto rozvrhy sa aktualizujú podľa potreby.

Počet miest je vždy limitovaný v závislosti od podujatia resp. krúžku.

 

Prihlasovanie prebieha:

e-mail: [email protected]

t.č. 0918 683 600

 

Rozvrh pre krúžky:

Rozvrh od maja