Rovinka

 

Termín zápisu do MŠ:

6.5. 2019 – 10.5.2019

 

Info:

Prihlášky môžete priniesť osobne alebo poslať poštou.

 

Adresa: 

Materská škola

Sadová 206/7

900 41  Rovinka

 

V prípade zvýšeného záujmu budú uprednostnené deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ a súrodenci, ak súčasne jedno z nich bude prijaté do predškolskej triedy.