Rodičovský príspevok

Jedno dieťa:                Pôvodná výška:         214,70 €               Nová výška:   220,70 €

Dvojčatá:                      Pôvodná výška:         268,40 €               Nová výška:   275,90 €

Trojčatá:                       Pôvodná výška:         322,05 €               Nová výška:   331,10 €

 

 • vyplácaný ÚPSVaR raz za mesiac do dovŕšenia 3. rokov veku dieťaťa
 • ak ho poberáte, môžete si založiť živnosť, uzatvoriť pracovný pomer, zamestnať sa na dohodu
 • tlačivo nájdete tu (link https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_rodicovsky_prispevok.pdf)
 • k žiadosti je potrebné priložiť
  • „Potvrdenie o poberaní/nepoberaní dávky na materské (vydáva ho Sociálna poisťovňa na požiadanie na ktorejkoľvek pobočke, nevydajú ho pred ukončením poberania materského)
  • „Rodný list dieťaťa“
 • nárok na túto dávku nevzniká, ak rodič je rodičom ďalšieho dieťaťa
 • uplatnenie jeho nároku je možné spätne najviac za obdobie 6.tich mesiacov
 • nezabudnite, že na začiatku poberania tohto príspevku je potrebné odovzdať na Sociálnej poisťovni tlačivo Registračný list FO tzv. prihláška na dôchodkové poistenie (tlačivo nájdete tu https://www.socpoist.sk/formulare-ohc/48016s)