Príspevok pri narodení dieťaťa

Výška príspevku:

1. -3. dieťa                          829,86 € pri dožití 28 dní

4. a ďalšie dieťa                 151,37 € pri dožití 28 dní

                                                                          151,37 € pri nedožití 28 dní z 1. až 3. pôrodu

                        súčasne viac detí             + 75,69 € na každé dieťa pri dožití 28 dní