Prídavok na dieťa

Pôvodná výška:      23,68 €                               Nová výška:      24,34 €