Pravidlá spracovania osobných údajov v súlade s GDPR

Rodinné centrum Daisy, o.z.

(miesto pôsobenia: Hlavná 76, 900 41  Rovinka)

 

Spracovanie všetkých osobných údajov podlieha nasledujúcim pravidlám:

 

  1. Požadujeme osobné údaje nevyhnutné pre účasť užívateľov programovej ponuky a služieb nášho centra. Poskytujú ich dobrovoľne.
  2. Riadia sa nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  3. Osobné údaje nám zverené
    • chránime pred zneužitím ďalšími osobami, neposkytujeme ich ďalším osobám či organizáciám okrem zákonom stanovenej povinnosti
    • uchovávame iba po nevyhnutnú dobu a archivujeme ich podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy
    • likvidujeme po dobe nevyhnutnej s ohľadom na charakter dokumentácie, ktorá osobné údaje obsahuje