Poď, budeme si čítať

 

Zrealizovaním tohto projektu sa nám podarilo obohatiť knižný fond pre najmenších čitateľov o viac ako sto rôznych nových kníh, ktoré sú novinkami na knižnom trhu. Každý čitateľ nášho materského centra bude mať svoj vlastný čitateľský preukaz, do ktorého si bude zapisovať knihy, ktoré si požičal.

 

Rovnako je veľkým prínosom vytvorenie akéhosi čitateľského kútika, v ktorom sa deti budú stretávať pri vzájomnom čítaní kníh a vstúpia do sveta fantázie a predstavivosti. Je dôležité, že môžu tento svet objavovať bok po boku so svojimi kamarátmi a vrstovníkmi.

 

Veríme, že aj realizovaním spoločných čítaní u detí vytvoríme návyk, že čítanie nás obohacuje rôznymi smermi a hlavne v knihe uvidia svojho najbližšieho priateľa.

 

Sme radi, že sme nákupom veľkého množstva knižných titulov mohli podporiť rodinnú lokálnu firmu a že sme si vybrali menšieho dodávateľa kníh a podporili jeho činnosť.

 

A v neposlednom rade sme vďační za spoluprácu a možnosť financovania nášho projektu prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja.