Oznámenie o ukončení RD

 

 

Zuzana Fialová, Pri trati 15, 900 42  Dunajská Lužná

 

Adresa zamestnávateľa

 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa ……………

 

Vec:

Oznámenie o ukončení rodičovskej dovolenky

 

Rada by som Vám touto cestou v zmysle ustanovenia § 166 Zákonníka práce ako zamestnávateľovi oznámila, že dňa ………….. chcem ukončiť rodičovskú dovolenku, na ktorej som so svojím synom/svojou dcérou ……………. .

Do zamestnania chcem nastúpiť nasledujúcim dňom, t.j. …………………… .

Podľa informácií z personálneho oddelenia mám ……… dní dovolenky, ktorú by som si rada čerpala v nadväznosti na ukončenie rodičovskej dovolenky. Preto Vás súčasne žiadam o súhlas s čerpaním dovolenky.

V prípade akýchkoľvek otázok mi volajte na tel. č. …………………. .

 

S pozdravom,