Oznámenie nástupu na MD

 

 

Zuzana Fialová, Pri trati 15, 900 42  Dunajská Lužná

 

Adresa zamestnávateľa

 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa ……………

 

 

Vec:

Oznámenie nástupu na materskú dovolenku

 

Rada by som Vás touto cestou v zmysle ustanovenia § 166 ods. 3 Zákonníka práce informovala o predpokladanom termíne nástupu na materskú dovolenku a to dňa …………… .

V prípade ďalších otázok som Vám k dispozícii osobne alebo na tel. čísle …………………. .

 

S pozdravom,