Oznámenie tehotenstva

 

 

Zuzana Fialová, Pri trati 15, 900 42  Dunajská Lužná

 

                                                                                                                Adresa zamestnávateľa

 

 

V Dunajskej Lužnej, dňa ……………

 

Vec:

Oznámenie tehotenstva

 

Rada by som Vás touto cestou informovala v zmysle ustanovenia § 40 ods. 6 Zákonníka práce, že som tehotná.

V prílohe Vám prikladám potvrdenie o tehotenstve. Predpokladaný termín pôrodu bol lekárom určený na …………. .

V prípade ďalších otázok som Vám k dispozícii osobne alebo na tel. čísle ………………….. .

 

Príloha:

  1. potvrdenie o tehotenstve

 

S pozdravom,