Október

 

 

Kurz: PRVÁ POMOC u detí

 

 

 

Cieľom kurzu je osvojiť si základné postupy správneho poskytovania prvej pomoci laikmi pri život ohrozujúcich stavoch u detí.

Kurz je určený najmä rodičom, starým rodičom, pedagogickým pracovníkom a vychovávateľom.

 

Obsah kurzu: (teória + praktický nácvik)

– kedy volať záchrannú službu, kedy a kam ísť na pohotovosť, kedy ísť k obvodnému lekárovi

– ako a kam volať v prípade potreby

– teplota, jej rozdelenie a ako si s ňou poradiť

– bežné úrazy doma a vonku (zlomenina, obarenie, povrchové poranenie, krvácanie)

– zvracanie, hnačky a dehydratácia

– kritický stav, zástava obehu dýchania

– diskusia na záver

 

Kurz vedie profesionálny záchranár s dlhoročnou praxou v oblasti prvej pomoci a záchrany ľudských životov.

Kurz organizujeme v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom v Rovinke. Za ich profesionalitu a ochotu ďakujeme.

 

Cena: 17,- eur

Počet miest limitovaný!
max. 12 účastníkov

 

Prihlasovanie:
[email protected]