Obedy zadarmo

od 1. januára 2019:

  • pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník v MŠ (tzv. predškoláci)

 

od 1. septembra 2019:

  • pre deti, ktoré navštevujú základné školy