O nás:

Sme občianskym združením, ktoré sa snaží zabezpečovať a vytvárať priateľské prostredie pre deti a rodiny s veľmi zaujímavým programom.
Chceme priniesť „dych“ Rovinke a blízkemu okoliu prostredníctvom aktivít a podujatí pre rodiny s deťmi.
Našou ideou je podporovať materstvo a rodičovstvo.

 

Naše ciele:

 • umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a zbližovanie ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami za účelom zlepšenia sociálneho postavenia rodiny v spoločnosti v Dunajskej Lužnej,
 • ponúknuť program pre rodiny s deťmi a budúcich rodičov,
 • vytvárať priestor pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a budovanie prvých sociálnych vzťahov, vzájomné učenie sa, pomáhanie si prostredníctvom hry a uskutočňovať aktivity zamerané na rozvíjanie pohybových schopností, fantázie a tvorivého myslenia,
 • vedenie a sprostredkovanie rôznych krúžkov pre deti a rodičov,
 • spájanie rodín, dôchodcov, nezamestnaných a pod.,
 • organizovanie kultúrnych, športových podujatí, výletov zameraných na spoločné trávenie voľného času rodín,
 • zlepšovanie spoločenského postavenia rodičov (najmä na materskej resp. rodičovskej dovolenke) a zníženie pocitu izolácie týchto rodičov,
 • sprostredkovanie vzdelávacieho programu, rôzne kurzy,
 • verejnoprospešná činnosť formou brigád, bazárov detského oblečenia, hračiek, obuvi a kníh,
 • sprostredkovanie sociálnych zručností rodičov,
 • a veľa veľa ďalších aktivít, ktoré sme si stanovili za naše ciele v Stanovách združenia

Naša história:

Vznik občianskeho združenia sa nám podarilo načasovať na krásny dátum, ktorý pre nás všetkých znamená príchod jari, prvých slnečných lúčov a prílev pozitívnej energie, 21. marec 2018. Pod názvom Rodinné centrum Daisy som zahájila túto činnosť z dôvodu , aby sa vyplnila medzera v spoločnosti mamín, rodičov na materských dovolenkách u nás v Dunajskej Lužnej, ktorá tu existovala. Dovtedy som ako mamina troch detí všetky tieto aktivity robila niekoľko rokov doma „na kolene“ a z kapacitných dôvodov len pre niekoľko detí z nášho okolia.
Sídlom združenia je moja adresa ako zakladateľky tohto centra. Aktivity prebiehajú v prenajatých priestoroch, ktoré spĺňali všetky moje požiadavky na vytvorenie príjemného miesta pre hru, tvorenie a vzájomné rozvíjanie vzťahov medzi deťmi a rodičmi, ale aj deťmi navzájom. Niektoré naše aktivity sa konajú aj pod šírim nebom.
Verím, že časom na tomto mieste nájdete mená tých, ktorým budem môcť takto verejne poďakovať. Verím, že sa nájdu významní a dlhodobí donátori a partneri, bez ktorých by fungovanie rodinného centra bolo nemožné.