Naše priestory

Daisynka pred úpravami:

 

      

 

Daisynka počas úprav:

 

 

 

 

 

 

Daisynka po úpravách: