Naše pravidlá

 

Sú akýmsi etickým kódexom nášho rodinného centra. Hodnoty v ňom deklarujeme a aj každodenne nimi žijeme.

 

 

 • 1. Radi u nás uvidíme všetkých

» poslušných, neposlušných, smelých, bojazlivých, usmiatych i mrzutých

 

 

 • 2. Ja oddychujem, ty oddychuješ

» pokiaľ to ide, hluk nechávame na ulici, berieme ohľad na ostatných

 

 

 • 3. Zdravie je prvoradé

» do centra chodia deti bez kašľa a teploty… ak lektorka alebo prevádzkárka zistí, že Váš zdravotný stav (t.j. Váš alebo dieťaťa) je nevyhovujúci, môže Vás požiadať o opustenie priestorov.

 

 

 • 4. Topánočky nechávame v chodbičke

» vyzujeme a prezujeme sa (do dielničky je nutné mať papučky, aby nebola deťom zima na nôžky, v herničke je koberec)

 

 

 • 5. S jedlom a pitím nebeháme po centre, aby sme sa s čistými hračkami mohli hrať stále

» jeme za stolom a vždy po sebe upraceme (z bezpečnostných dôvodov s jedlom nebeháme po priestoroch centra); riady a zariadenie v kuchynskom kútiku sú Vám plne k dispozícii, avšak prosíme Vás, aby ste použité riady umyli a odložili. v prípade, že je v kuchynskom kútiku plno, tak môžete si vytvoriť priestor na jedenie v Dielničkach za stolíkmi (ak miestnosť nie je obsadená krúžkom)

 

 

 • 6. Učíme sa poriadku

» hračky s ktorými sme sa hrali, po sebe upraceme a rovnako dodržiavame poriadok aj pri odpadkových košoch, do ktorých nehádžeme objemný odpad a použité plienky s veľkou potrebou vyhadzujeme do smetnej nádoby, ktorá je prístupná vonku (vo dvore) s označením nášho centra a nie do malých košov v priestoroch centra

 

 

 • 7. Sme vzorom pre naše deti

» spolupracujeme, pomáhame si, diskutujeme a sme ochotní pracovať na sebe

 

 

 • 8. Každý sme osobnosť

» rešpektujeme sa a učíme sa k vzájomnej úcte

 

 

 • 9. Žiadne dieťa nám nie je cudzie

» nie je nám ľahostajné čo sa v centre deje, ak treba sme ochotní pomôcť, postrážiť, poradiť…

 

 

 • 10. Otvorené rodičovstvo

» rodičom sa človek nerodí ale stáva; stále sa máme čo učiť a robiť chyby je dovolené

 

 

 • 11. Zodpovedným za dieťa je vždy sprievod dieťaťa

» preto vždy jedným očkom dávam na neho pozor

 

 

 • 12. V centre sa zdržiavame iba v čase otváracích hodín

» nakoľko aj tie, ktoré centrum zatvárajú a zabezpečujú jeho prevádzku sú maminy s malými deťmi a tie majú svoj denný režim

 

 

 • 13. Pri návšteve centra sa vždy zapíšeme

» evidencia návštevníkov nám pomáha pri činnosti a je to bezpečnostné opatrenie  (napr. v prípade, keď zistíme, že sa vyskytol nejaký problém, kontaktujeme Vás).

 

 

 • 14. Rodičia, ďakujeme, že predchádzate detským sporom, ktoré by mohli mať za následok úraz.

 

Ďakujeme!

 

Daisynka