Na káve so psychologičkou

 

V príjemnom prostredí nášho centra Vám prinášame zaujímavé besedy na aktuálne témy, ktoré Vám môžu byť užitočné pri výchove Vašich detí, ktorých cieľom je, aby ste vy ženy-mamy a muži-otcovia cítili, že máte výchovu svojich detí v rukách a cítili sa dostatočne istí v tom, čo robíte. Besedy sa budú uskutočňovať v daných termínoch. Témy sú vždy pre každú besedu stanovené dopredu.

 

Termíny besied:

15. 5. 2019   “Obdobie vzdoru a hranice, “bezhraničné” deti (1,5-3 r.)   (TERMÍN POSUNUTÝ na 17. 5. 2019)

29. 5. 2019   “Ako si získať deti ku spolupráci a ako ich motivovať”

12. 6. 2019    “Budem škôlkarom”

 

Besedy trvajú cca 90 min., začiatok je vždy o 17.30 hod. v priestoroch nášho centra.

Počet miest je limitovaný max. 12 účastníkov. Bližšie info o jednotlivých besedách sú zverejňované aj na našom facebook-u.

 

Prihlasovať sa môžete cez e-mail [email protected]

 

Besedami sprevádza skúsená detská psychologička Mgr. Silvia Erséková, ktorá ukončila štúdium jednoodborovej psychológie v Trnave, neskôr pracovala v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nových Zámkoch. Neskôr v rámci svojich pracovných skúseností sa rozhodla, že svoju prácu chce posunúť inam a chce ju robiť “inak”, kvalitnejšie, s lepšími podmienkami pre svojich klientov a viac nápomocne. Venovala sa psychologickej diagnostike, vedeniu besied a neskôr začala poskytovať individuálnu starostlivosť pre deti a mládež a konzultácie pre rodičov.  Aktuálne je hrová terapeutka, poradkyňa, autorka projektu Na káve so psychologičkou, autorka a lektorka workshopu pre otcov Staň sa SUPERtatom/Kurz o výchove detí pre otcov a lektorka Kurzu rodičovských zručností: vnímavý rodič. Spolupracuje predovšetkým s internetovými portálmi slovenskypacient.sk a minoritykids.fonix.sk.

 

 

Beseda “Obdobie vzdoru a hranice, “bezhraničné deti” (1,5 – 3 r.)

 

Príďte si vypočuť besedu, po ktorej budete vnímať obdobie vzdoru aj nevyhnutnosť nastavenia režimu u detí inými očami.

Získate podporu v tom, aby ste dávali deťom slobodu ale aj nevyhnutné hranice. Budete vedieť ako reagovať, keď Vaše dieťa vzdoruje a naučíte sa predchádzať týmto situáciám.

 

? Od akého veku máme začať nastavovať režim pre dieťa ?
? Prečo je pre dieťa nevyhnutné aby malo nejaký režim ?
? Ako správne reagovať na dieťa v období vzdoru ?
? Aká je najdôležitejšia úloha rodičov v tomto vývinovom období ?

 

 

Beseda “Ako si získať deti ku spolupráci a ako ich motivovať”

 

Beseda, na ktorej získate tipy, ako sa vyhnúť situáciám (resp. ako ich riešiť) keď deti nechcú robiť, to čo je potrebné, vy musíte všetko 100krát opakovať… A okrem toho sa naučíte ako tieto situácie lepšie zvládať.

 

? Prečo deti nespolupracujú pri bežných činnostiach (obliekanie, jedenie, upratovanie,…) ?
? Prečo deti nespolupracujú keď ich chceme rozvíjať (kreslenie, cvičenie,…)?
? Aké máte možnosti, aby ste si ich získali ku spolupráci?
? Odmeny a tresty – áno alebo nie?
? Čo znamená pozitívna motivácia?
? Sila slov.

 

 

Beseda “Budem škôlkárom”

Rozoberieme aj pochybnosti o tom, či škôlka áno či nie.
Ak budete mať od septembra čerstvého škôlkára, tak u nás sa určite dozviete aj informácie:

 

? Ako uľahčiť dieťaťu a sebe adaptáciu – prispôsobenie sa novej životnej etape?

? Mýty o škôlkárskej dochádzke – naozaj pomáha pri riešení problémov; môžete dieťaťu spôsobovať traumu?

? Záleží na type (štátna, súkromná, s určitými špeciálnymi princípmi) škôlky?

? Učiteľka ako naša podpora.

 

Tešíme sa na Vás

Gabika a Silvia