Divadielka

Nakoľko sme z organizačných dôvodov nútení divadielka pozastaviť, kým sa nedoriešia organizačné veci, tak divadielka v kultúrnom dome Dunajská Lužná sa nebudú uskutočňovať.

Ďakujeme za pochopenie.