Ďakujeme

 

Poďakovanie patrí všetkým maminám, ktoré prispeli nepotrebnými hračkami a knižkami svojich detí k vybaveniu nášho centra.

 

Poskytnutím grantu nám pomohli:

                        

 

Sponzorskými balíčkami nám pomohli: