Členstvo

 

Naše centrum je občianskym združením, ktoré zastrešuje komunitu detí, rodičov, rodín s deťmi a snaží sa im vytvárať, zabezpečovať program a prostredie, ktoré potrebujú. Sme príspevkovou organizáciou, ktorá sa financuje z členských príspevkov, vstupného na jednotlivé podujatia a rodičia v ňom vypomáhajú formou dobrovoľníctva.

 

Áno, začíname a snažíme sa urobiť všetko tak, aby sme všetci boli spokojní, mali krásne prostredie na stretávanie sa, so zaujímavým programom, rodinnou atmosférou a popri tom budujeme naše vzťahy v komunite rodín.

 

Sme členom Únie materských centier, ktorá zastupuje materské centrá v rámci Slovenska. Chceme byť pri tom, ako veci zmeniť, ako ich vylepšiť a hlavne, ako ich prieniesť k nám bližšie ako je napr. Bratislava.

 

 

A ako sa stať našim členom?

Stanovy sú prečítané, infošky prístupné na webe Ťa zaujali a máš chuť trošku vyplniť svoj čas na materskej dovolenke?

Tak sa pridaj k nám, pomôžeš nám pri zabezpečovaní chodu centra, budeš mať možnosť realizovať vlastné nápady a projekty, ktoré sú v súlade s tými Stanovami.

 

Aké sú výhody členstva?

 • 20% zľava na jednotlivých podujatiach, krúžkoch a akciách usporiadaných centrom
 • vstup do herničky zdarma
 • prednosť v prípade kurzov, podujatí, workshopov, besied s obmedzenou účasťou (zväčša je to 12 max. 15 ľudí)

 

Aké máš práva ako člen?

 • aktívne sa podieľaš na činnosti združenia
 • zúčastňuješ sa a hlasuješ na zasadnutiach členskej schôdze
 • obraciaš sa na predsedníčku združenia s podnetmi, sťažnosťami, pripomienkami
 • si pravidelne informovaný o činnosti združenia
 • využívaš výhody člena združenia

 

Aké máš povinnosti okrem všetkých radostí?

 • dodržiavaš Stanovy, smernice a plníš uznesenia predsedníčky
 • dodržiavaš vnútorné dohody a nepodnikáš žiadne kroky, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia
 • zúčastňuješ sa na členskej schôdzi združenia, prípadne sa z nej včas ospravedlníš
 • podporuješ prácu združenia podľa svojich síl a možností, chrániš a zachovávaš dobré meno združenia
 • chrániš majetok združenia
 • platíš ročný členský poplatok (resp. jeho alikvótnu časť).

 

Aká je výška členského poplatku?

 • pre rok 2019 je stanovená vo výške 70,- EUR (výška sa stanovuje každý rok)
 • stať členom sa dá vždy k prvému dňu nasledujúceho mesiaca

 

A ak Ťa všetky tieto písmená, ktoré museli byť neodradili a tvoja chuť niečo robiť stále trvá a chceš byť našou súčasťou, tak sa nám ozvi na mail [email protected] alebo zavolajte na t.č. 0918 683 600.

 

Tak neváhaj a pridaj sa k nám.

Sme tu pre Vás…